logotyp

O nás - MŠ Sluníčko, Nižbor

Orientační screening školní zralosti

Dobrovolný orientační screening školní zralosti předškoláků  je ukončen. Výsledky sdělujeme zákonným zástupcům ústně na osobní konzultaci. Temín konzultace si prosím domluvte s paní učitelkou ve třídě.

Děkujeme

Potvrzení o platbě "školkovného"

v roce 2021

Bude k vyzvednutí po zaplacení školného a stravného za měsíc prosinec 2021 (strhává se k 20. 1. 2022, vzhledem k opakovaným pokusům banky o inkaso může být ověření platby i k 25. 1.) ve třídách u vašich učitelek. Toto potvrzení k daňovým účelům je připraveno pro všechny, kdo v uplynulém kalendářním roce platili příspěvek na neinvestiční náklady, tzv. školkovné.

Nedostanou jej děti, které v roce 2021 školkovné neplatily:

- dnešní školáci, loňští předškoláci (platili pouze stravné, které nelze odečíst z daní)
- děti s odkladem školní docházky (v předchozím školním roce byly řádnými předškoláky, kteří jsou od platby "školkovného" osvobozeni a taktéž platí pouze stravné)
- děti, kterým byla platba školkovného odpuštěna na základě hmotné nouze


V měsících, kdy je mateřská škola uzavřena 5 a více dní se "školkovné" o poměrnou část snižuje. Proto částka na potvrzení obvykle není dělitelná 600.


Máte dotazy? Zavolejte nám!

Krásný nový rok!

Vážení rodiče a přátelé školy!
Přejeme vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce a doufáme, že bude klidnější než ten, který právě skončil.

Na konci ledna - až po zaplacení školného za prosinec 2021 - dostanou všichni, kdo v uplynulém kalendářním roce platili školné, potvrzení pro daňové účely. Nemusíte si o něj říkat, dostanete ho od paní učitelky automaticky.
Mateřská škola zůstává v provozu

Vážení rodiče, mateřská škola je i nadále otevřena. Navštěvovat ji mohou pouze děti zdravé, které nejsou v karanténě.

Prosíme, abyste nás VŽDY informovali, pokud je vaše dítě covid pozitivní, stejně tak i o ostatních nakažlivých onemocněních. Snažíme se, aby byla škola bezpečným prostředím pro všechny.


Pokud máte dotazy, nebo se v množství informací přestáváte orientovat, zavolejte nám a společně to vyřešíme :-)

Novinky v ptačí budce

Do ptačí budky se opět začala na noc vracet sýkorka. Nenechala se vyrušit ani prořezem břízy, na níž je budka umístěna. Sledujte sýkorku z domova, ve školce si o ní často povídáme :-) Zatím se vrací do budky až po uzavření školky, a když ráno přijdeme, už je většinou zase pryč. Až budou dny kratší, budeme se na ni moci podívat i ze školky.

Manuál MŠMT pro školní rok 2021/22

Manuál MŠMT pro školní rok 2021/22Manuál MŠMT pro školní rok 2021/22

Ptačí budka

Jak naši pravidelní on-line návštěvníci ptačí budky vědí, hned v prvním roce se rodině sýkorek povedlo vyvést mladé. Již od podzimu jsme sledovali sýkoru uhelníčka, jak tráví v budce chladné noci. V předjaří se začala objevovat stébla trávy a peříčka. Hnízdo utěšeně rostlo a najednou se v něm objevila vajíčka. Když se mladí vylíhli, měli oba rodiče spoustu práce s krmením. Mláďata rostla doslova před očima. V posledních květnových dnech jim najednou narostla peříčka - a ptáčci během pár dní z budky vylétli.

Přejeme jim šťastný život a těšíme se, až se v budce nad pískovištěm opět zahnízdí ptačí rodinka.

Sledujte ptáčky s námi :-)
Ptačí budka má obyvatele!


V ptačí budce s webkamerou, která je součástí hřiště Robinsona Crusoe, se v noci objevuje nový obyvatel. Je pro nás obrovským překvapením i radostí, že naše budka začala sloužit tak brzy po uvedení do provozu. Budky se totiž musí věšet na podzim, aby se z nich do jara, kdy se do nich ptáci stěhují, vytratil lidský pach a ptáci se jich nebáli. V našem případě se ptáček osmělil již necelé dva měsíce po zprovoznění budky.

Někteří ptáci vyhledávají na noc úkryt v dutinách – a to je zřejmě případ i našeho ptáčka. Je to patrně sýkora uhelníček, ale nevíme to jistě, protože většinu času spí v kabátku z načepýřeného peří. V budce se objevuje až večer po setmění, brzy ráno opět mizí. 

V levém menu klikněte na Ptačí budka a přesvědčte se sami :-) 
  • image 21
  • image 22
  • image 24
  • image 32
  • image 23
  • image 34
  • image 35

Školní rok je v plném proudu

Školní rok je v plném proudu

Roušky
v mateřské škole


Vážení rodiče, upozorňujeme, že uvnitř budovy mateřské školy je nutné používat ochranné pomůcky na zakrytí nosu a úst (ústenky, roušky, respirátory, šátky...dále jen roušky).

Abychom na to nezapomněli, dohlížejí na nás i Robinson s Pátkem.

U vstupů jsou pro dospělé a případně pro starší děti připraveny dezinfekční prostředky na ruce. Prosíme, abyste je používali.
Děti ze školky si musí před vstupem do třídy umýt ruce mýdlem.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pokynů.

Povinnost nosit roušky se nevztahuje na děti a pedagogy.

Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru.


Mateřská škola byla dezinfikována, používáme virucidní čisticí prostředky ve správném ředění.

Pokud máte obavy, dotazy či specifické požadavky, neváhejte se obrátit na zaměstnance mateřské školy – rádi se Vám budeme věnovat.

Abychom rodičům umožnili dodržovat bezpečné vzdálenosti, proběhly zahajovací třídní schůzky na školní zahradě.
Sledujte, prosím, třídní nástěnky.

U vstupu do budovy školky jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do mateřské školy a po odchodu dětí.
V průběhu celého dne se intenzivněji větrají třídy
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školky pohybují.
Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku a koberce se vysávají.
Klademe důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které se používají nejčastěji jako jsou např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel. Tato dezinfekce probíhá několikrát denně.
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Čisticí prostředky používá ve správném ředění.
Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí probíhá při dostatečně vysokých teplotách.
Mateřská škola je zásobena čisticími a dezinfekčními prostředky v dostatečném množství.
Pro případ náhlého zpřísnění podmínek je též vybavena určitou zásobou roušek a jednorázových papírových ručníků.

Mateřská škola "Sluníčko", Nižbor, okres Beroun

Mateřská škola Mateřská škola „Sluníčko“ má v současné době kapacitu 70 dětí, v lednu 2013 byla školka z důvodu zvýšené poptávky rozšířena o 14 dětí z původních 56.
Děti jsou do přijímány zpravidla od 3 let věku a chodí do 3 tříd – 1. třída Stonožky, 2. třída Sovičky, 3. třída Berušky.
Stonožky – heterogenní skupina 28 dětí.
Sovičky – heterogenní skupina 28 dětí.
Berušky – heterogenní skupina 14 dětí.
Všechna místa v mateřské škole jsou obsazena, avšak dlouhodobě se daří přijmout všechny místní děti starší 3 let.

Vzhledem k tomu, že do mateřské školy začínají přicházet i děti dvouleté, požádali jsme o příspěvek na  chůvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Třída Berušek bude díky tomu nadstandardně podpořena ještě jednou pracovní silou. 

Počet novorozených dětí v obci má kolísavou tendenci – po úbytku dětí (méně dětí narozených mezi zářím 2011 a srpnem 2012 ve srovnání s předchozími roky) začíná počet dětí opět stoupat. V posledním roce byly přijaty všechny přihlášené místní děti.

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1978 a v posledních letech je průběžně rekonstruována. Má nová okna, podlahové krytiny.

V létě 2016 byla z prostředků obce postavena nová pískoviště.

V létě 2015 byla z prostředků obce rekonstruována kuchyně školní jídelny, která vaří pro děti MŠ i ZŠ.

V létě 2014 bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy z finančních prostředků z MŽP ČR.

V létě 2018 byly rekonstruovány některé prostory technického zázemí školy a byla provedena sanace omítek.

V létě 2019 proběhla doposud nejzásadnější rekonstrukce od vzniku MŠ - instalace plynového ústředního topení, výměna některých podlah, totální renovace šaten ve třídách Soviček a Stonožek.

Vybavení mateřské školy Nižbor je velmi dobré, každá třída má odpovídající zázemí v souladu s hygienickými předpisy. Třídy jsou prostorné, rozdělené do funkčních zón a vybavené převážně novým nábytkem určeným pro užití v mateřských školách. Škola je průběžně vybavována novými pomůckami a hračkami.

Školní zahrada je rozlehlá, vybavena bezpečnými hracími prvky přiměřenými věku dětí. Herní prvky podléhají pravidelným bezpečnostním revizím. Pískoviště jsou z bezpečnostních důvodů opatřena sítěmi, které chrání písek před případným znečištěním.

Stravování je zajištěno vlastní školní jídelnou, která připravuje jídlo pro MŠ „Sluníčko“ i ZŠ Nižbor.

Zápis do mateřské školy Nižbor bude v roce 2020 v období 2.-16. května, přesné datum bude avizováno na nástěnkách mateřské školy, obce a obecním rozhlasem.

Výchovně-vzdělávací práce s dětmi probíhá za základě Třídního vzdělávacího programu vytvořeného pedagogickými pracovnicemi školy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem. S aktuálním TVP na daný týden se mohou rodiče seznámit na nástěnkách jednotlivých tříd.

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Co je nového

Aktuality naleznete zde.

Jídelníček

Jídelníček

obrázek
Jídelníček najdete zde

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign