logotyp

O nás - MŠ Sluníčko, Nižbor

Potvrzení o platbě "školkovného"

v roce 2021

Bude k vyzvednutí po zaplacení školného a stravného za měsíc prosinec 2021 (strhává se k 20. 1. 2022, vzhledem k opakovaným pokusům banky o inkaso může být ověření platby i k 25. 1.) ve třídách u vašich učitelek. Toto potvrzení k daňovým účelům je připraveno pro všechny, kdo v uplynulém kalendářním roce platili příspěvek na neinvestiční náklady, tzv. školkovné.

Nedostanou jej děti, které v roce 2021 školkovné neplatily:

- dnešní školáci, loňští předškoláci (platili pouze stravné, které nelze odečíst z daní)
- děti s odkladem školní docházky (v předchozím školním roce byli řádnými předškoláky, kteří jsou od platby "školkovného" osvobozeni a taktéž platí pouze stravné)
- děti, kterým byla platba školkovného odpuštěna na základě hmotné nouze

Máte dotazy? Zavolejte nám!

Krásný nový rok!

Vážení rodiče a přátelé školy!
Přejeme vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce a doufáme, že bude klidnější než ten, který právě skončil.

Na konci ledna - až po zaplacení školného za prosinec 2021 - dostanou všichni, kdo v uplynulém kalendářním roce platili školné, potvrzení pro daňové účely. Nemusíte si o něj říkat, dostanete ho od paní učitelky automaticky.
Mateřská škola zůstává v provozu

Vážení rodiče, mateřská škola je i nadále otevřena. Navštěvovat ji mohou pouze děti zdravé, které nejsou v karanténě.

Prosíme, abyste nás VŽDY informovali, pokud je vaše dítě covid pozitivní, stejně tak i o ostatních nakažlivých onemocněních. Snažíme se, aby byla škola bezpečným prostředím pro všechny.


Pokud máte dotazy, nebo se v množství informací přestáváte orientovat, zavolejte nám a společně to vyřešíme :-)

Novinky v ptačí budce

Do ptačí budky se opět začala na noc vracet sýkorka. Nenechala se vyrušit ani prořezem břízy, na níž je budka umístěna. Sledujte sýkorku z domova, ve školce si o ní často povídáme :-) Zatím se vrací do budky až po uzavření školky, a když ráno přijdeme, už je většinou zase pryč. Až budou dny kratší, budeme se na ni moci podívat i ze školky.

Manuál MŠMT pro školní rok 2021/22

Manuál MŠMT pro školní rok 2021/22Manuál MŠMT pro školní rok 2021/22

Ptačí budka

Jak naši pravidelní on-line návštěvníci ptačí budky vědí, hned v prvním roce se rodině sýkorek povedlo vyvést mladé. Již od podzimu jsme sledovali sýkoru uhelníčka, jak tráví v budce chladné noci. V předjaří se začala objevovat stébla trávy a peříčka. Hnízdo utěšeně rostlo a najednou se v něm objevila vajíčka. Když se mladí vylíhli, měli oba rodiče spoustu práce s krmením. Mláďata rostla doslova před očima. V posledních květnových dnech jim najednou narostla peříčka - a ptáčci během pár dní z budky vylétli.

Přejeme jim šťastný život a těšíme se, až se v budce nad pískovištěm opět zahnízdí ptačí rodinka.

Sledujte ptáčky s námi :-)
Ptačí budka má obyvatele!


V ptačí budce s webkamerou, která je součástí hřiště Robinsona Crusoe, se v noci objevuje nový obyvatel. Je pro nás obrovským překvapením i radostí, že naše budka začala sloužit tak brzy po uvedení do provozu. Budky se totiž musí věšet na podzim, aby se z nich do jara, kdy se do nich ptáci stěhují, vytratil lidský pach a ptáci se jich nebáli. V našem případě se ptáček osmělil již necelé dva měsíce po zprovoznění budky.

Někteří ptáci vyhledávají na noc úkryt v dutinách – a to je zřejmě případ i našeho ptáčka. Je to patrně sýkora uhelníček, ale nevíme to jistě, protože většinu času spí v kabátku z načepýřeného peří. V budce se objevuje až večer po setmění, brzy ráno opět mizí. 

V levém menu klikněte na Ptačí budka a přesvědčte se sami :-) 
  • image 21
  • image 22
  • image 24
  • image 32
  • image 23
  • image 34
  • image 35

Školní rok je v plném proudu

Školní rok je v plném proudu

Roušky
v mateřské škole


Vážení rodiče, upozorňujeme, že uvnitř budovy mateřské školy je nutné používat ochranné pomůcky na zakrytí nosu a úst (ústenky, roušky, respirátory, šátky...dále jen roušky).

Abychom na to nezapomněli, dohlížejí na nás i Robinson s Pátkem.

U vstupů jsou pro dospělé a případně pro starší děti připraveny dezinfekční prostředky na ruce. Prosíme, abyste je používali.
Děti ze školky si musí před vstupem do třídy umýt ruce mýdlem.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pokynů.

Povinnost nosit roušky se nevztahuje na děti a pedagogy.

Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru.


Mateřská škola byla dezinfikována, používáme virucidní čisticí prostředky ve správném ředění.

Pokud máte obavy, dotazy či specifické požadavky, neváhejte se obrátit na zaměstnance mateřské školy – rádi se Vám budeme věnovat.

Abychom rodičům umožnili dodržovat bezpečné vzdálenosti, proběhly zahajovací třídní schůzky na školní zahradě.
Sledujte, prosím, třídní nástěnky.

U vstupu do budovy školky jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do mateřské školy a po odchodu dětí.
V průběhu celého dne se intenzivněji větrají třídy
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školky pohybují.
Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku a koberce se vysávají.
Klademe důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které se používají nejčastěji jako jsou např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel. Tato dezinfekce probíhá několikrát denně.
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Čisticí prostředky používá ve správném ředění.
Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí probíhá při dostatečně vysokých teplotách.
Mateřská škola je zásobena čisticími a dezinfekčními prostředky v dostatečném množství.
Pro případ náhlého zpřísnění podmínek je též vybavena určitou zásobou roušek a jednorázových papírových ručníků.

Mateřská škola "Sluníčko", Nižbor, okres Beroun

Mateřská škola Mateřská škola „Sluníčko“ má v současné době kapacitu 70 dětí, v lednu 2013 byla školka z důvodu zvýšené poptávky rozšířena o 14 dětí z původních 56.
Děti jsou do přijímány zpravidla od 3 let věku a chodí do 3 tříd – 1. třída Stonožky, 2. třída Sovičky, 3. třída Berušky.
Stonožky – heterogenní skupina 28 dětí.
Sovičky – heterogenní skupina 28 dětí.
Berušky – heterogenní skupina 14 dětí.
Všechna místa v mateřské škole jsou obsazena, avšak dlouhodobě se daří přijmout všechny místní děti starší 3 let.

Vzhledem k tomu, že do mateřské školy začínají přicházet i děti dvouleté, požádali jsme o příspěvek na  chůvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Třída Berušek bude díky tomu nadstandardně podpořena ještě jednou pracovní silou. 

Počet novorozených dětí v obci má kolísavou tendenci – po úbytku dětí (méně dětí narozených mezi zářím 2011 a srpnem 2012 ve srovnání s předchozími roky) začíná počet dětí opět stoupat. V posledním roce byly přijaty všechny přihlášené místní děti.

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1978 a v posledních letech je průběžně rekonstruována. Má nová okna, podlahové krytiny.

V létě 2016 byla z prostředků obce postavena nová pískoviště.

V létě 2015 byla z prostředků obce rekonstruována kuchyně školní jídelny, která vaří pro děti MŠ i ZŠ.

V létě 2014 bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy z finančních prostředků z MŽP ČR.

V létě 2018 byly rekonstruovány některé prostory technického zázemí školy a byla provedena sanace omítek.

V létě 2019 proběhla doposud nejzásadnější rekonstrukce od vzniku MŠ - instalace plynového ústředního topení, výměna některých podlah, totální renovace šaten ve třídách Soviček a Stonožek.

Vybavení mateřské školy Nižbor je velmi dobré, každá třída má odpovídající zázemí v souladu s hygienickými předpisy. Třídy jsou prostorné, rozdělené do funkčních zón a vybavené převážně novým nábytkem určeným pro užití v mateřských školách. Škola je průběžně vybavována novými pomůckami a hračkami.

Školní zahrada je rozlehlá, vybavena bezpečnými hracími prvky přiměřenými věku dětí. Herní prvky podléhají pravidelným bezpečnostním revizím. Pískoviště jsou z bezpečnostních důvodů opatřena sítěmi, které chrání písek před případným znečištěním.

Stravování je zajištěno vlastní školní jídelnou, která připravuje jídlo pro MŠ „Sluníčko“ i ZŠ Nižbor.

Zápis do mateřské školy Nižbor bude v roce 2020 v období 2.-16. května, přesné datum bude avizováno na nástěnkách mateřské školy, obce a obecním rozhlasem.

Výchovně-vzdělávací práce s dětmi probíhá za základě Třídního vzdělávacího programu vytvořeného pedagogickými pracovnicemi školy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem. S aktuálním TVP na daný týden se mohou rodiče seznámit na nástěnkách jednotlivých tříd.

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Co je nového

Aktuality naleznete zde.

Jídelníček

Jídelníček

obrázek
Jídelníček najdete zde
Mateřská škola Sluníčko, Nižbor

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign